Privatlivspolitik for TechMedia A/S

image


Indholdsfortegnelse

Dataansvar 2

Vi tager din databeskyttelse alvorligt 2

Kontaktoplysninger 2

Vi sikrer fair og transparent databehandling 2

Behandling af persondata 3

Vi anvender denne type data om dig 3

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål 3

Vi behandler kun relevante persondata 3

Vi behandler kun nødvendige persondata 3

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata 3

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige 3

Sikkerhed 4

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed 4

Brug af cookies 4

Cookies, formål og relevans 4

Dine rettigheder 5

Du har ret til at få adgang til dine persondata 5

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet 5

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata 5


Rev. 24/5 2018


Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.


Kontaktoplysninger

TechMedia A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger: TechMedia A/S Naverland 35

DK-2600 Glostrup CVR: 25487257

Telefonnr.: 43 24 26 28 Mail: GDPR@techmedia.dk Website: www.techmedia.dk


Vi sikrer fair og transparent databehandling

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 14 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.


Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.


De data, vi anvender, omfatter:


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.


Brug af cookies


Cookies, formål og relevans

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem.


Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata.

Adgangen til dine data kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.


Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan

du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har ret til at modtage alle de persondata, vi har opbevaret om dig.

Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse, så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.